Magic Vibe Sport Inn

Trainen door gebruik te maken van de rek reflex

De trilling veroorzaakt een rekreflex waardoor de spier hard gaat aanspannen. De reflex is onbewust (automatisch), in principe onvermoeibaar en vindt 30 tot 60 maal per seconden plaats, afhankelijk van de ingestelde frequentie. Hierdoor gaat de spier hard aanspannen; de spier wordt door de reflex geholpen met aanspannen waardoor de oefening makkelijker wordt. Dit is de basis van vibratietraining.

Effecten vibratietraining

Normaal kan iemand 60-65% van zijn spiervezels aanspannen tijdens een maximale spierspanning. Omdat het hier een reflexmatige aanspanning betreft, spannen 100% van de spiervezels aan; de spier wordt dus volledig getraind.

Het blijkt dat vibratie de hersenen zodanig prikkelt, dat een groter percentage van de trainingshormonen (herstelhormonen, reparatiehormonen en groeihormonen etc.) vrijkomen in vergelijking met normale krachttraining.

Spierversterking – met name de explosieve kracht neemt toe.

Er vindt een forse verbetering van de doorbloeding plaats, bekend vanuit de massage.

Het bot wordt versterkt, vibratie veroorzaakt een vergrote kalkafzetting in de botten.

Kleine verklevingen in de pezen, spieren, huid etc.worden los gemaakt, doordat een trillingsfrequentie wisselend wordt opgevangen door de weefsels; zachte weefsels vangen de vibratie beter op dan de hardere weefsels. Hierdoor ontstaat wrijving tussen de weefsels onderling, waardoor verklevingen loskomen.

De positieve invloed van de Magie Vibe training op met name Lymfedrainage, de doorbloeding plus afgifte van o.a. HGH, draagt bij aan de bestrijding van cellulitis.

Dit betekent een aanzienlijke vetreductie bij hen die 2 à 3x per week op de Magie Vibe trainen.

Medische aspecten

Ervaringen met M.S., A.L.S. en M.E. patiënten zijn goed te noemen. Door de rekreflex kunnen deze patiënten de spieren goed aanspannen en daardoor meer bewegingen uitvoeren. Door de vergrote hormonale uitstoot en de krachtvermeerdering functioneren patiënten beter in de A.D.L. situatie.

Toepassingsgebieden van de Magic Vibe?

Door op de Magic Vibe te gaan trainen, traint u in een korte tijd alle belangrijke spiergroepen. Bij een combinatie van trainen op de Magic Vibe en een andere vorm van sport zal men snel merken dat de trainingsresultaten sneller vorderen.

De resultaten van vibratietraining zijn onder andere een verbeterde mobiliteit, flexibiliteit en spierkrachttoename. Een bijkomstig voordeel is de verbeterde doorbloeding: dit resulteert in een sneller herstel van de spieren en in het tegengaan van cellulitis.

Trainen op de Magic Vibe is een unieke manier om via automatische reflexen in veel minder tijd en zonder extra belasting meer resultaat te boeken tijdens de training dan bij conventionele trainingsmethoden.

Hoe kan er getraind worden op de Magic Vibe?

Statisch trainen: triltraining in één lengtepositie van de spier. U neemt een bepaalde houding aan op de Magic Vibe en blijft in die positie staan of liggen. Verzwaring van de training is mogelijk door meer rek op de spier te brengen, door bijvoorbeeld de hoek in het betrokken gewricht te verkleinen, waardoor de spier nog harder wordt aangespannen.

Dynamisch trainen: de oefeningen worden soepel en ritmisch op de Magic Vibe uitgevoerd. Alle oefeningen die op de grond uitgevoerd kunnen worden, kunnen ook op de Magic Vibe uitgevoerd worden; dus alle spiergroepen kunnen getraind worden.

Trainingsopbouw: voor optimaal effect traint men 2 tot 3 maal per week 12 minuten.

1e week: statisch trainen op 30 Hz/30 seconden

2e week: statisch trainen op 40 Hz/40 seconden

3e week: statisch trainen op 50 Hz/50 seconden

4e week: statisch trainen op 50 Hz/60 seconden

Hierna kunt u over gaan op dynamisch trainen. Dit is niet noodzakelijk.

Let op! de oefeningen die u dynamisch wilt gaan uitvoeren, moet u rustig opbouwen. U moet dus niet meteen hele grote bewegingen gaan maken. De oefeningen moeten langzaam en soepel uitgevoerd worden.

Contra-indicaties

Als één van de onderstaande contra-indicaties op u van toepassing is, dan adviseren wij u dringend contact op te nemen met uw specialist of huisarts, voordat u aanvangt met uw Magic Vibe training.

– Epilepsie

– Acute trombotische aandoeningen

– Zwangerschap

– Wonden als gevolg van recente operaties

– Ernstige hart- en vaatziekten, hartritmestoornissen

– Dragen van een pacemaker

– Gewrichtsimplantaten

– Acute hernia, discopathie en spondylofyse

– Ontstekingen

– Zware migraine

– Dragen van recent geplaatste metalen pennen, bouten enlof platen

– Dragen van een spiraaltje

– Tumoren